Първа "г" група Звездичка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Математика Конструиране и технологии Музика
Физическа култура Изобразително изкуство Музика Физическа култура Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Физическа култура

Екип