група Зайче

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Музика Математика Български език и литература Математика Български език и литература
Български език и литература Околен свят Математика Музика Конструиране и технологии
Околен свят Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура

Екип