Първа "в" група Слънце

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Математика Конструиране и технологии Музика
Физическа култура Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Физическа култура

Екип