група Мече

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Математика Математика Музика Български език и литература
Музика Български език и литература Конструиране и технологии Математика Конструиране и технологии
Български език и литература Изобразително изкуство Околен свят
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура

Екип