група Мече

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Български език и литература Математика Околен свят
Музика Музика Изобразително изкуство Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура Изобразително изкуство

Екип