група Коте

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език Околен свят Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Музика Музика Изобразително изкуство Физическа култура Физическа култура
Физическа култура

Екип