група Катеричка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Околен свят Изобразително изкуство Математика Български език и литература
Изобразително изкуство Български език и литература Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура
Физическа култура Музика Музика

Екип