група Катеричка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Околен свят Математика Музика Български език и литература
Музика Математика Изобразително изкуство Математика Конструиране изкуство технологии
Околен свят Български език и литература
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура

Екип