група Катеричка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Математика Околен свят Математика Български език и литература
Физическа култура Музика Физическа култура Музика Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Български език и литература Конструиране и технологии Изобразително изкуство Конструиране и технологии Физическа култура

Екип