Първа "б" група Катеричка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Музика Музика
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура

Екип