група Калинка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Околен свят Математика Математика Български език и литература
Околен свят Математика Български език и литература Музика Конструиране и технологии
Музика Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура

Екип