Допълнителни образователни дейности

График ДОД

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Йога за деца
09:00 ч. - I "а" и I "б"
09:30 ч. - ІII "а" и ІII "б"
10:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
10:30 ч. - II "a" и ІІ "б"
11:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
Балет
09:00 ч. - I "а" и I "б"
09:25 ч.- II "а" и ІІ "б"
09:50 ч.- ІII "а", ІІІ "б", ІV "а" и ІV "б"
10:20 ч.- I "в", I "г" и ІI "в"
Подвижни игри с топка
09:00 ч. - I "а" и I "б"
09:30 ч. - II "а" и ІІ "б"
10:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
10:30 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
11:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
Балет
09:00 ч. - I "а" и I "б"
09:25 ч.- II "а" и ІІ "б"
09:50 ч.- ІІІ "а", ІІІ "б", ІV "а" и ІV "б"
10:20 ч.- I "в", I "г" и ІI "в"
Подвижни игри с топка
09:00 ч. - I "а" и I "б"
09:30 ч. - II "а" и ІІ "б"
10:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
10:30 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
11:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
Приложни изкуства и изкуствознание
09:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
09:40 ч. - ІІ "а" и ІІ "б"
10:05 ч. - ІІІ "б"
10:30 ч. - I "а" и I "б"
10:55 ч. - ІІІ "а" и ІV "а"
11:30 ч. - ІV "б"
Йога за деца
09:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
09:30 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
10:00 ч. - I "а" и I "б"
10:30 ч. - ІV "а" и ІV "б"
11:00 ч. - ІІ "а" и ІІ "б"
Приложни изкуства и изкуствознание
09:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
09:40 ч. - I "а" и I "б"
10:05 ч. - ІІІ "б"
10:30 ч. - ІІ "а" и ІІ "б"
10:55 ч. - ІІІ "а" и ІV "а"
11:30 ч. - ІV "б"
СЛЕДОБЕД
Народни и съвременни танци
14:45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15:15 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
15:50 ч. - II "а" и II "б"
16:10 ч. - I "а" и I "б"
16:35 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
Лекоатлетически игри със спортна насоченост
14:30 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
15:30 ч. - I "а" и I "б"
16:00 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
16:30 ч. - II "а" и II "б"
Лекоатлетически игри със спортна насоченост
14:30 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
15:30 ч. - I "а" и I "б"
16:00 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
16:30 ч. - II "а" и II "б"
Народни и съвременни танци
14:45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15:15 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
15:50 ч. - II "а" и II "б"
16:10 ч. - I "а" и I "б"
16:35 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
Английски език по метода на сугестопедията
15:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"
15:30 ч. - I "а" и I "б"
16:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
16:30 ч. - II "а" и II "б"
17:00 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
Английски език по метода на сугестопедията
15:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15:30 ч. - II "а" и II "б"
16:00 ч. - I "а" и I "б"
16:30 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
17:00 ч. - I "в", I "г" и ІI "в"

* В случай на карантинирана група, децата от съответната група се взимат самостоятелно в графика!

Преподаватели по ДОД

Народни и съвременни танци

„КТСВ Емоушън Денсинг Скуул“

Христо

0889 820 681

Лекоатлетически игри-спортна насоченост

СК „Атлетико - спорт за всички“

Мая

0878 324 651

Английски ез.-сугестопедичен метод

"Алис академи" ЕООД

Валентин

0899 335 578

Подвижни игри с топка

ФК „Национал София“

Тихомир

0878 616 046

Йога за деца

Сдружение „Йога здраве“

Милена

0879 467 868

Балет

„Класик - М“ ЕООД

Мария

0885 070 787

Приложни изкуства и изкуствознание

Академия „Том и Джери“

Калина

0889 478 484