Допълнителни образователни дейности

График ДОД

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Йога за деца
09:00 ч. - I "а" и I "б"
09:30 ч. - II "а" и ІІІ "а"
10:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
10:30 ч. - II "б" и ІІІ "б"
11:00 ч. - I "в" (нова сграда)
Балет
09:00 ч. - I "а" и I "б"
09:25 ч.- II "а" и ІІІ "а"
10:00 ч.- ІІ "б" и ІІІ "б"
10:35 ч.- ІV "а" и ІV "б"
11:10 ч. - I "в" (нова сграда)
Подвижни игри с топка
09:00 ч. - I "в" I "а" и I "б"
09:30 ч. - II "а" и ІІІ "а"
10:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
10:30 ч. - ІІ "б" и ІІІ "б"
11:00 ч. - I "в" (нова сграда)
Балет
09:00 ч. - I "а" и I "б"
09:25 ч.- II "а" и ІІІ "а"
10:00 ч.- ІІ "б" и ІІІ "б"
10:35 ч.- ІV "а" и ІV "б"
11:10 ч. - I "в" (нова сграда)
Подвижни игри с топка
09:00 ч. - I "в" I "а" и I "б"
09:30 ч. - II "а" и ІІІ "а"
10:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
10:30 ч. - ІІ "б" и ІІІ "б"
11:00 ч. - I "в" (нова сграда)
Приложни изкуства и изкуствознание
09:00 ч. - I "в" (2х20 мин. нова сграда)
09:50 ч. - II "б" и ІІІ "б"
10:30 ч. - I "а" и I "б"
10:55 ч. - ІІ "а" и ІІІ "а"
11:30 ч. - ІV "а" и ІV "б"
Йога за деца
09:00 ч. - I "в"
09:25 ч. - II "б" и ІІІ "б"
10:00 ч. - I "а" и I "б"
10:25 ч. - II "а" и ІІІ "а"
11:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
Английски език по метода на сугестопедията
09:00 ч. - ІІ "б" и ІІІ "б"
09:35 ч. - I "а" и I "б"
10:00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
10:35 ч. - ІІ "а" и ІІІ "а"
10:50 ч. - I "в" (нова сграда)
Народни и съвременни танци
11:30 ч. - I "в" (нова сграда)
14:45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15:15 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
15:45 ч. - I "а" и I "б"
16.05 ч. - II "а" и II "б"
Лекоатлетически игри със спортна насоченост
14:45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15:15 ч. - IIІ "а" и IIІ "б"
15:45 ч. - I "в" (нова сграда)
16:15 ч. - I "а" и I "б"
16:40 ч. - II "а" и II "б"
Лекоатлетически игри със спортна насоченост
14:45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15:15 ч. - IIІ "а" и IIІ "б"
15:45 ч. - I "в" (нова сграда)
16:15 ч. - I "а" и I "б"
16:40 ч. - II "а" и II "б"
Народни и съвременни танци
11:40 ч. - I "в" (нова сграда)
14:45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15:15 ч. - ІІІ "а" и ІІІ "б"
15:45 ч. - I "а" и I "б"
16.05 ч. - II "а" и II "б"
Приложни изкуства и изкуствознание
15:00 ч. - II "б" и ІІІ "б"
15:35 ч. - I "а" и I "б"
16:10 ч. - ІІ "а" и ІІІ "а"
16:45 ч. - ІV "а" и ІV "б"


Английски език по метода на сугестопедията
14:45 ч. - I "в" (нова сграда)
15:10 ч. - II "а" и ІІІ "а"
15:45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
16:20 ч. - І "а" и І "б"
16:45ч. - II "б" и ІІІ "б"

* В случай на карантинирана група, децата от съответната група се взимат самостоятелно в графика!

Преподаватели по ДОД

Народни и съвременни танци

„КТСВ Емоушън Денсинг Скуул“

Христо

0889 820 681

Лекоатлетически игри-спортна насоченост

СК „Атлетико - спорт за всички“

Мая

0878 324 651

Английски ез.-сугестопедичен метод

"Алис академи" ЕООД

Валентин

0899 335 578

Подвижни игри с топка

ФК „Национал София“

Тихомир

0878 616 046

Йога за деца

Сдружение „Йога здраве“

Милена

0879 467 868

Балет

„Класик - М“ ЕООД

Мария

0885 070 787

Приложни изкуства и изкуствознание

Академия „Том и Джери“

Калина

0889 478 484