Допълнителни образователни дейности

График ДОД

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Йога за деца
09.15 ч. - I "а" и I "б"
09.50 ч. - II "а" и ІІІ "а"
10.25 ч. - ІV "а" и ІV "б"
11.00 ч. - II "а" и ІІІ "б"
Балет
09.15 ч. - I "а" и I "б"
09.50 ч.- II "а" и ІІІ "а"
10.25 ч.- ІІ "б" и ІІІ "б"
11.00 ч.- ІV "а" и ІV "б"
Подвижни игри с топка
9.15 ч. - I "а" и I "б"
09.50 ч. - II "а" и ІІІ "а"
10.25 ч. - ІV "а" и ІV "б"
11.00 ч. - ІІ "б" и ІІІ "б"
Балет
09.15 ч. - I "а" и I "б"
09.50 ч.- II "а" и ІІІ "а"
10.25 ч.- ІІ "б" и ІІІ "б"
11.00 ч.- ІV "а" и ІV "б"
Подвижни игри с топка
9.15 ч. - I "а" и I "б"
09.50 ч. - II "а" и ІІІ "а"
10.25 ч. - ІV "а" и ІV "б"
11.00 ч. - ІІ "б" и ІІІ "б"
Приложни изкуства и изкуствознание
09.15 ч. - II "б" и ІІІ "б"
09.50 ч. - I "а" и I "б"
10.25 ч. - ІІ "а" и ІІІ "а"
11.00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
Йога за деца
09.15 ч. - IІ "б" и ІІІ "б"
09.50 ч. - I "а" и І "б"
10.25 ч. - II "а" и IIІ "а"
11.00 ч. - ІV "а" и ІV "б"
Английски език по метода на сугестопедията
09.15 ч. - ІІ "б" и 9.40 ч. - ІІІ "б"
09.50 ч. - I "а" и I "б"
10.25 ч. - ІV "а" и ІV "б"
11.00 ч. - ІІ "а" и ІІІ "а"
Народни и съвременни танци
14.45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15.15 ч. - IIІ "б"
15.45 ч. - I "а"
16.05 ч. - I "б"
16.25 ч. - II "а" и II "б"
16.45 ч. - IIІ "а"
Лекоатлетически игри със спортна насоченост
14.45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15.15 ч. - IIІ "б"
15.45 ч. - I "а"
16.05 ч. - I "б"
16.25 ч. - II "а" и II "б"
16.45 ч. - IIІ "а"
Лекоатлетически игри със спортна насоченост
14.45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15.15 ч. - IIІ "б"
15.45 ч. - I "а"
16.05 ч. - I "б"
16.25 ч. - II "а" и II "б"
16.45 ч. - IIІ "а"
Народни и съвременни танци
14.45 ч. - ІV "а" и ІV "б"
15.15 ч. - IIІ "б"
15.45 ч. - I "а"
16.05 ч. - I "б"
16.25 ч. - II "а" и II "б"
16.45 ч. - IIІ "а"
Приложни изкуства и изкуствознание
15.00 ч. - II "б" и ІІІ "б"
15.35 ч. - I "а" и I "б"
16.10 ч. - ІІ "а" и ІІІ "а"
16.45 ч. - ІV "а" и ІV "б"


Английски език по метода на сугестопедията
15.00 ч. - II "а" и ІІІ "а"
15.35 ч. - ІV "а" и ІV "б
16.10 ч. - І "а" и І "б"
16.45 ч. - II "б" и ІІІ "б"

* В случай на карантинирана група, децата от съответната група се взимат самостоятелно в графика!

Преподаватели по ДОД

Приложни изкуства и изкуствознание

СД „Том и Джери“

Мая Захариева

0886 460218

Народни и съвременни танци

„Емоушън Денсинг Скуул“

Любомил Филипов

0888 253606

Лекоатлетически игри-спортна насоченост

„Емоушън Денсинг Скуул“

Веселина Ешпекова

0889 622123

Подвижни игри с топка

ФК „Национал“

Тодор Узунов

0883 355760

Йога за деца

Сдружение „Йога здраве“

Яна Ангелова

0889 077637

Английски ез.-сугестопедичен метод

Езиков център Алис

Мила Стоянова

0887 684473

Балет

„Класик - М“ ЕООД

Ана Вуцова/Мария Стоянова

0885 070787