Допълнителни образователни дейности

График ДОД

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Йога за деца
09.15 ч. - I "а" и от 9.40 ч. - I "б"
10.05 ч. - II "б" и 10.05 ч. - ПГ "б"
10.55 ч. - ПГ "в" и от 11.20ч. - ПГ "г"
11.45 ч. - II "а"
Балет
09.15 ч. - II "а" и 9.40 ч. - II "б"
10.05 ч.- I "а" и 10.30 ч. - I "б"
10.55 ч.- ПГ"а" и 11.20 ч. - ПГ "б"
11.45 ч.- ПГ"в" и от 12.10 ч. - ПГ"г"
Футбол
9.15 ч. - I "а" и от 9.40 ч. - I "б"
10.05 ч. - II "а" и от 10.30 ч. - II "б"
10.55 ч. - ПГ "а" и от 11.20 ч. - ПГ "б"
11.45 ч. - ПГ "в" и от 12.10 ч. - ПГ "г"
Йога за деца
09.15 ч. - I "а" и от 9.40 ч. - I "б"
10.05 ч. - II "б" и 10.30 ч. - ПГ "б"
10.55 ч. - ПГ "в" и от 11.20 ч. ПГ "г"
11.45 ч. - II "а"
Футбол
9.15 ч. - I "а" и от 9.40 ч. - I "б"
10.05 ч. - II "а" и от 10.30 ч. - II "б"
10.55 ч. - ПГ "а" и от 11.20 ч. -ПГ "б"
11.45 ч. - ПГ "в" и от 12.10 ч. - ПГ "г"
Приложни изкуства
09.15 ч. - II "а" и от 9.40 ч. - II "б"
10.05 ч. - I "а" и 10.30 ч. - I "б"
10.55 ч. - ПГ "а" и от 11.20 ч. - ПГ "б"
11.45 ч. - ПГ "в" и от 12.10 ч. - ПГ "г"
Приложни изкуства
09.15 ч. - I "а" и от 9.40 ч. - I "б"
10.05 ч. - II "а" и 10.30 ч. - II "б"
10.55 ч. - ПГ"в" и 11.20 ч. - ПГ "г"
11.45 ч. - ПГ"а" и от 12.10 ч. - ПГ"б"
Английски език
14.30 ч. - ПГ "а" и от 14.55 ч. - ПГ "б"
15.20 ч. - I "а" и от 15.45 ч. - I "б"
16.10 ч. - II "а" и от 16.35 ч. - II "б"
17.00 ч. - ПГ "в" и от 17.25 ч. - ПГ "г"
Балет
09.15 ч. - II "а" и 9.40 ч. - II "б"
10.05 ч. - I "а" и 10.30 ч. - I "б"
10.55 ч. - ПГ"а"и 11.20 ч. - ПГ "б"
11.45 ч. - ПГ"в" и 12.10 ч. - ПГ"г"
Народни и модерни танци
14.30 ч. - ПГ "а" и от 14.55 ч. - ПГ "б"
15.20 ч. - I "а" и от 15.45 ч. - I "б
16.10 ч. - II "а" и и от 16.35 - II "б"
17.00 ч. - ПГ "в" и от 17.25 ч. - ПГ "г"
Народни и модерни танци
14.30 ч. - ПГ "а" и от 14.55 ч. - ПГ "б"
15.20 ч. - I "а" и от 15.45 ч. - I "б"
16.10 ч. - II "а" и от 16.35 ч. - II "б"
17.00 ч. - ПГ "в" и от 17.25 ч. - ПГ "г"
Английски език
14.30 ч. - ПГ "в" и от 14.55 ч. - ПГ "г"
15.20 ч. - II "а" и от 15.45 ч. - II "б"
16.10 ч. - I "а" и от 16.35 ч. - I "б"
17.00 ч. - ПГ "а" и от 17.25 - ПГ"б"

Преподаватели по ДОД

Приложни изкуства

СД „Том и Джери“

Мая Захариева

0886 460218

Народни танци

„Емоушън Денсинг Скуул“

Любомил Филипов

0888 253606

Модерни танци

„Емоушън Денсинг Скуул“

Веселина Ешпекова

0889 622123

Футбол

ФК „Национал“

Тодор Узунов

0883 355760

Йога за деца

Сдружение „Йога здраве“

Яна Ангелова

0889 077637

Английски език

„Алис - И“ ЕООД

Мила Стоянова

0887 684473

Балет

„Класик - М“ ЕООД

Ана Вуцова/Мария Стоянова

0885 070787

Логопед

„Амалтея Прима“ ЕООД

Лилия Янчева - Велинова

0898 471053