група Делфин

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Изобразително изкуство Математика Български език и литература
Изобразително изкуство Околен свят Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура
Физическа култура Музика Музика

Екип