Четвърта "а" група Делфин

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Музика Околен свят Математика Математика Български език и литература
Български език и литература Математика Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии
Околен свят Български езики литература
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура

Екип