група Делфин

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Физическа култура Физическа култура Изобразително изкуство Музика Физическа култура
Музика

Екип