група Делфин

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Конструиране и технологии Математика Български език и литература
Музика Математика Физическа култура Изобразително изкуство Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Конструиране и технологии Български език и литература Околен свят Физическа култура

Екип