Дневен режим

Вид дейност Първа група 3 - 4 г. Втора група 4 - 5 г. Трета ПГ 5 - 6 г. Четвърта ПГ 6 - 7 г.
Прием на децата, Самостоятелни дейности по избор 7.00 ч. - 8.30 ч. 7.00 ч. - 8.30 ч. 7.00 ч. - 8.30 ч. 7.00 ч. - 8.30 ч.
Утринна гимнастика 8.30 ч. - 8.45 ч. 8.30 ч. - 8.45 ч. 8.30 ч. - 8.45 ч. 8.30 ч. - 8.45 ч.
Закуска 8.45 ч. - 9.00 ч. 8.45 ч. - 9.00 ч. 8.45 ч. - 9.00 ч. 8.45 ч. - 9.00 ч.
Основни форми на педагогическо взаимодействие по ДОС
/педагогически ситуации по седмично разпределение/
9.00 ч. - 10.30 ч. 9.00 ч. - 10.30 ч. 9.00 ч. - 10.30 ч. 9.00 ч. - 10.30 ч.
Подкрепителна закуска 10.00 ч. - 10.15 ч. 10.00 ч. - 10.15 ч. 10.00 ч. - 10.15 ч. 10.00 ч. - 10.15 ч.
Игри на открито, разходки /дейности и занимания по интереси/ 10.30 ч. - 11.30 ч. 10.30 ч. - 11.30 ч. 10.30 ч. - 11.45 ч. 10.30 ч. - 11.45 ч.
Подготовка за обяд - измиване на ръцете със сапун 11.30 ч. - 11.45 ч. 11.30 ч. - 11.45 ч. 11.45 ч. - 12.00 ч. 11.45 ч. - 12.00 ч.
Обяд 11.45 ч. - 12.15 ч. 11.45 ч. - 12.15 ч. 12.00 ч. - 12.30 ч. 12.00 ч. - 12.30 ч.
Подготовка за следобеден сън и тоалет 12.15 ч. - 12.45 ч. 12.15 ч. - 12.45 ч. 12.30 ч. - 13.00 ч. 12.30 ч. - 13.00 ч.
Почивка, следобеден сън 12.45 ч. - 15.00 ч. 12.45 ч. - 15.00 ч. 13.00 ч. - 15.00 ч. 13.00 ч. - 15.00 ч.
Тоалет, подготовка за следобедна закуска 15.00 ч. - 15.15 ч. 15.00 ч. - 15.15 ч. 15.00 ч. - 15.15 ч. 15.00 ч. - 15.15 ч.
Следобедна закуска 15.15 ч. - 15.30 ч. 15.15 ч. - 15.30 ч. 15.15 ч. - 15.30 ч. 15.15 ч. - 15.30 ч.
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности по интереси 15.30 ч. - 17.00 ч. 15.30 ч. - 17.00 ч. 15.30 ч. - 17.30 ч. 15.30 ч. - 17.30 ч.
Самостотелни дейности по избор и изпращане на децата 17.00 ч. - 19.00 ч. 17.00 ч. - 19.00 ч. 17.30 ч. - 19.00 ч. 17.30 ч. - 19.00 ч.

Служители: