Родителска среща за децата, родени през 2019 г.

3A РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ 2019 ГОДИНА,
КОИТО ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ ПОСЕЩАВАТ ПЪРВА ГРУПА В ДГ №179 „СИНЧЕЦ“!!!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

KAHИM BИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ HA ОРГАНИЗИРАНА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ 2019 ГОДИНА И ЗАПИСАНИ ДА ПОСЕЩАВАТ ДВЕТЕ ПЪРВИ ГРУПИ КЪМ ДГ №179 „СИНЧЕЦ“.

НА СРЕЩАТА ЩЕ ПРИСЪСТВАТ ДИРЕКТОРЪТ НА ДГ №179 „СИНЧЕЦ“ И ПСИХОЛОГЪТ В ДГ №179 „СИНЧЕЦ“, УЧИТЕЛ И ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ В ГРУПИТЕ.

ЩЕ СЕ ОБСЪДЯТ ВАЖНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ГРУПАТА, ДНЕВНИЯ РЕЖИМ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.07.2022 г. /ВТОРНИК/ ОТ 17.30 ч. В САЛОНА НА ДГ №179 „СИНЧЕЦ“!

 

ОТ ЕКИПА НА ДГ №179 „СИНЧЕЦ“