Родителска среща за децата, родени през 2020 и 2021 г.

3A РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ 2020 И 2021 ГОДИНА,
КОИТО ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ ПОСЕЩАВАТ ЯСЛЕНА ГРУПА В ДГ №179 „СИНЧЕЦ“!!!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

KAHИM BИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ HA ОРГАНИЗИРАНА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ 2020 И 2021 ГОДИНА И ЗАПИСАНИ ДА ПОСЕЩАВАТ ДВЕТЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДГ №179 „СИНЧЕЦ“.

НА СРЕЩАТА ЩЕ ПРИСЪСТВАТ ДИРЕКТОРЪТ НА ДГ №179 „СИНЧЕЦ“, ПСИХОЛОГЪТ В ДГ №179 „СИНЧЕЦ“ И ЕКИПЪТ ОТ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ГРУПИТЕ.

ЩЕ СЕ ОБСЪДЯТ ВАЖНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ГРУПАТА, ДНЕВНИЯ РЕЖИМ И АДАПТАЦИЯТА НА ДЕЦАТА.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.07.2022 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 17.30 ч. В САЛОНА НА ДГ №179 „СИНЧЕЦ“!

 

ОТ ЕКИПА НА ДГ №179 „СИНЧЕЦ“