Отваряне на ДГ от 05.04.2021 г.

Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед №РД – 01 -194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, ДГ 179 Синчец възстановява посещенията на децата от 05.04.2021 г. (понеделник).

Декларирано информирано съгласие от родител при приема на детето Ви е задължително! – може да изтеглите оттук.

От ръководството на ДГ 179 Синчец