Нов пропусквателен режим

Във връзка със започването на ремонстни дейности на ул. „Кукуш“ в близост до ДГ № 179 „Синчец“, се въвежда временен пропусквателен режим.

Вратата на двора към централния вход ще бъде заключен до края на ремонта. Входът към градината ще е този, откъм детските площадки.

В заповедта може да се запознаете подробно с останалите промени в пропусквателния режим.