Mедицински документи за новата учебна година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДГ № 179 „СИНЧЕЦ“

/планов прием на новозаписани деца/

 1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. изследвания на кръвта и урината, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр.45 от 2005г.);
 5. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни /личен лекар/, издадена не по-късно от 3 (три) дни преди постъпването;
 6. здравна карта за дете (нова);
 7. васерман на един от родителите за децата, постъпващи в яслена група.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДГ № 179 „СИНЧЕЦ“

/деца, идващи от друга детска градина или самостоятелна детска ясла/

 1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. дубликат на здравната карта на детето с имунизационния статус;
 5. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни /личен лекар/, издадена не по-късно от 3 (три) дни преди постъпването;
 6. здравна карта за дете /попълнена от медицинско лице от изпращащата детска градина или самостоятелна детска ясла/;
 7.  васерман на един от родителите за децата, постъпващи в яслена група.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ВЪЗСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В ДГ № 179 „СИНЧЕЦ“

/след отсъствие по-малко от 2 месеца/

 1. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни /личен лекар/, издадена не по-късно от 3 (три) дни преди постъпването;
 2. здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ВЪЗСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В ДГ № 179 „СИНЧЕЦ“

/след отсъствие повече от 2 месеца/

 1. еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (глисти);
 2. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни /личен лекар/, издадена не по-късно от 3 (три) дни преди постъпването;
 3. здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.