Конкурс по документи за ДОД

ДГ №179 „Синчец“ обявява конкурс по документи за ДОД за следните дейности:
  • Народни и съвременни танци – подробна информация за изискванията и срока за кандидатстване ТУК.
  • Приложни изкуства и изкуствознание – подробна информация ТУК.
  • Балет – подробна информация ТУК.
  • Английски език по метода на сугестопедията – подробна информация ТУК.
  • Йога за деца – подробна информация ТУК.
  • Подвижни игри с топка – подробна информация ТУК.
  • Лекоатлетически игри със спортна насоченост – подробна информация ТУК.