За родителите на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви че,

За настаняване на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна във всички държавни и общински образователни институции в Република България, включително в

ДГ № 179 „Синчец“, Район „Илинден“, Столична община

е необходимо да подадете Заявление /Приложение № 1 към чл. 4, ал.1  от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от Министъра на образованието и науката/

до Началника на Регионално управление на образованието София – град на адрес:

гр. София, ул. „Антим I“ № 17 ет.4, деловодство.

Децата – бежанци се настаняват в образователни институции в Р България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образованието и науката.

Приложение:

Наредба № 3

За повече информация последвайте следния линк към РУО – София-град: ТУК

Дирекция „Образование“

Столична община

Екип ДГ № 179 „Синчец“