Заповед – ред на отваряне на оферти ДОД

ТУК може да се запознаете със заповедта за определяне реда на отваряне на постъпилите оферти за конкурса за избор на изпълнители за ДОД за три учебни години.