Заповед за преустановяване на посещенията в ДГ

Уважаеми родители,

Със Заповед на Министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията в яслите и детските градини за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително.

Отново се изправяме заедно пред изпитанието Ковид 19. За част от децата на ДГ № 179 „Синчец“ сме организирали педагогическо взаимодействие, което ще се осъществява от разстояние в електронна среда при заявено над 50 % желание от родителите за съответната група.

Същото не се допуска да надвишава 30 минути дневно, като е важно да уточним, че това не е „дистанционно обучение“, а индиректен контакт между учителите на групата/учителя по музика и психолога в ДГ № 179 „Синчец“ и децата, подпомагани от родителите и/или възрастен, който се грижи за тях през този период.

Това взаимодействие не е задължително за децата от яслите и детските градини, но се организира с цел да поддържа  придобитите навици у детето, заниманията по дейности в ДГ, като и общуването с учителите от групата.

За консултации и психологическо взаимодействие с психолога в ДГ № 179 „Синчец“ можете да звъните на телефон  0879969343 –  госпожа Александрова.

Пазете се и бъдете здрави!

тук може да се запознаете и със заповедта на Министъра на здравеопазването.