Детска градина №179 Синчец

ДГ № 179 „Синчец“ е създадена в далечната 1966 год., като ведомствена детска градина към завод Воршилов. Дълги години след демокрацията е била седмична детска градина № 79, която от 2009 год. вече е целодневно детско заведение, за отглеждане децата на работещите хора в столицата.

През 2010 год. ЦДГ № 79 се преобразува в ОДЗ № 179 – с две яслени, четири градински групи и ново двуетажно крило с още четири съвременно обзаведени групи.
От 01.08.2016 г. с влизане в сила на Новия Закон за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, Решение на СОС и Заповед на Кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова ОДЗ № 179 „ Синчец „ се преименува в ДГ № 179 „ Синчец „.

Към момента ДГ № 179 „ Синчец” функционира с 2 яслени /1-3 г./ и 8 градински групи /3-7 г./ с капацитет за 300 деца.
ДГ №179 „Синчец” е общинска детска градина, която се помещава в специално построена сграда, по оригинален архитектурен проект, пригодена за деца от 1 година до постъпване в първи клас – има два корпуса – един триетажен (стара сграда) за шест групи и втори двуетажен (нова сграда) за четири групи.

Има голям просторен спортен салон, в който се провеждат различни мероприятия, кабинети за дейности, административни кабинети и нов просторен кухненски бокс, съобразен с всички европейски изисквания за приготвяне храната на децата. Дворът е просторен, с много дървета, изцяло ново оборудване и достатъчно тревни площи. Базата на детската градина отговаря на всички изисквания за отглеждане на деца от 1- 7 год възраст.

Екипът, който се грижи за децата се състои от професионалисти, с необходимото образование и квалификация за дейността. Това са хора, които много обичат децата и с голяма отговорност и любов, са отдадени на професията си.
Родителско настоятелство официално регистрирано в съда – няма, но родителските активи по групите са много дейни и се включват с желание във всички мероприятия на детското заведение.

Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги, в които децата се включват по желание на родителите. Всички допълнителни дейности се провеждат два пъти седмично, а именно:

Преподавателите са с необходимия ценз и квалификация, а фирмите са оторизирани за тази дейност с децата.

Детското заведение провежда еднодневни екскурзии до два пъти в годината, с оторизирани и лицензиран туроператор до интересни и исторически местности в близост до столицата.

Провеждат се ски лагер през зимата и летен отдих на море. Базите предварително се оглеждат за условията, които предлагат и се избира най-подходящото място за отдиха и почивката на децата.

Материална база

Контакти

За контакти с Детската градина:

За връзка с директор Мая Петрова:

Психолог Лидия Александрова:

Медицински кабинет: